Партнери

Компанія з управління активами

ТОВ „КУА ЛІКО-ІНВЕСТ”
Код ЄДРПОУ 32821450
Адреса: 03191, м. Київ, вул. Костичева,2
Телефон: 044 206 04 41
e-mail: liko_invest@ukr.net
Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ №
318135, видана 16.03.2007 г. Термін дії з 18.03.2007р. по 18.03.2012 р.

Аудиторська фірма

ТОВ Аудиторська фірма ”Аналітичні системи”
Код ЄДРПОУ 22944598
Адреса: м. Київ, вул. Толстого, буд. 6, оф. 509

Телефон: 044 235 80 55
e-mail: audit-1@ukr.net
Свідоцтво про вресення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
№1211, видане згідно рішення Аудиторської палати України від
26.01.2001 р. №98 (термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ №222/
3 від 30..12010 р. до 30.11.2015р.).

Торговець з торгівлі цінними паперами

ТОВ „ІК „А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”
Код ЄДРПОУ 22925951
Адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка Тараса/вул. Малопідвальна, буд.
9/2, кім. 5
Телефон: 044 206 04 41
e-mail: aict_invest@ukr.net
Ліцензії:
1. Ліцензія ДКЦПФР серія АВ №520258, дата видачі 28.01.10 р., термін
дії з 28.01.2010 р. по 28.01.2015 р., на здійснення брокерської діяльності;
2. Ліцензія ДКЦПФР серія АВ №520260, дата видачі 28.01.10 р., термін
дії з 28.01.2010 р. по 28.01.2015 р., на здійснення андеррайтинга;
3. Ліцензія ДКЦПФР серія АВ №520259, дата видачі 28.01.10, термін дії з
28.01.2010 по 28.01.2015 р., на здійснення дилерської діяльності.

ТОВ "ІНВЕСТКОН"

Код ЄДРПОУ 24078366
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 5
Телефон: 044 238 09 58
e-mail: investcon@bk.ru
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, №7160 ві 03.06.2008 р. Термін
дії з 03.06.2008 р. по 03.06.2011 р.

Консалтингова група «Абсолют»

Код ЄДРПОУ 24345146
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 7-б, оф.28
Телефон: 044 272 00 30
e-mail: absolut_invest@ukr.net

Страхова компанія

ЗАТ Страхова компанія «Сатіс»
Код ЄДРПОУ 2296311
Адреса: 03028 м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4
Телефон: 044 502 10 38
e-mail: office@satis.kiev.ua
http://www.satis.kiev.ua