Напрями діяльності

 • управління корпоративними правами;
 • інвестиційна діяльність та управління проектами;
 • здійснення інвестицій в розвиток підприємств сфери послуг, торгівлі, промисловості, будівництва, сільського господарства, переробної промисловості тощо.
 • випуск цінних паперів та здійснення операцій з ними, крім професійної діяльності на ринку цінних паперів;
 • придбання, оренда, продаж та інші операції з нерухомим майном;
 • управління нерухомістю;
 • будівельна діяльність, будівництво об'єктів житлового, виробничого та іншого призначення;
 • посередницькі роботи та послуги в будівництві, функції генерального розробника і підрядника;
 • ремонтно-будівельні роботи;
 • надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань економіки, фінансової діяльності, підприємництва, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, реклами та збуту, в тому числі щодо зовнішньоекономічної діяльності;
 • надання юридичних послуг, представництво та захист законних прав в українських та іноземних державних органах та судах;
 • здійснення поліграфічної, видавничої та інформаційно-рекламної діяльності;
 • надання коштів у позику фізичним та юридичним особам, в тому числі працівникам та засновникам Товариства, надання гарантій та поручительств, здійснення фінансового лізингу та надання інших видів фінансових послуг, з урахуванням вимог або обмежень, встановлених чинним законодавством;
 • благодійницька та спонсорська діяльність;
 • зовнішньоекономічна діяльність.